Biuro Studiów Ocen Strategicznych
grupa Ekol-Ekon
 
News & Updates

Archiwum

System obsługi inwestora

FAZA PRZEDINWESTYCYJNA
Proponujemy Państwu kompleksową obsługę inwestycji rozpoczynającą się na etapie koncepcji inwestorskiej. W fazie przedinwestycyjnej doradzamy strategicznie w kwestiach związanych z lokalizacją, dotychczasowym zainwestowaniem terenu inwestycyjnego, zogdności planistycznej oraz ewentualnej procedury dostosowawczej.
Posiadając pracowników doświadczonych w Biurach Planowania Przestrzennego oferujemy Państwu skuteczny i właściwy tok postępowania w sprawach lokalizacyjnych.

FAZA PROWADZENIA INWESTYCJI
Dla inwestorów przeprowadzających inwestycje proponujemy całościową obsługę, w tym wykonanie:

- Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego IPPC
- Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

Poza powyższymi przeprowadzamy procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonujemy:

- Analizy środowiskowe dla przedsięwzięć finansowanych z EU
- Raporty o oddziaływaniu na środowisko
- Przeglądy ekologiczne
- Inwentaryzacje przyrodnicze
- Karty informacyjne dla przedsięwzięć
- Zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia
- Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne
- Kompensacje przyrodnicze

FAZA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
W dobie ciągle zmieniających się przepisów dotyczących ochrony środowiska dla operatorów instalacji których użytkowanie się rozpoczęło proponujemy umowy na bieżącą eksploatację w zakresie uregulowań środowiskowych na zasadzie korzystania z zasobów zewnętrznych (outsourcingu), dzięki czemu zakłady mogą doprowadzić do minimalizacji kosztów obsługi środowiskowej, zachowując najwyższy poziom usług świadczony przez naszą kadrę. Usługa obejmuję zakres sprawozdawczy, obsługę bieżącą oraz doraźną (np. na czas trwania kontroli zewnętrznych) oraz regularne raporty o ryzyku i zagrożeniu związanym z wypełnieniem obowiązujących i procedowanych uregulowań prawnych.

Poza powyższym:
- analizy powykonawcze i porealizacyjne
- aktualizację pozwoleń w przypadku zmian w instalacjach
- aktualizację pozwoleń terminowych (IPPC oraz pozwoleń na emisję)
- pomiary hałasu w środowisku
- pomiary emisji gazów i pyłów do atmosfery

Copyright (c)2010 Biuro Studiów Ocen Strategicznych