Biuro Studiów Ocen Strategicznych
grupa Ekol-Ekon
 
News & Updates

Archiwum

Centrum Obsługi Gmin

Historia działalności Biura Studiów Ocen Strategicznych z Grupy Ekol-Ekon w okresie ostatnich 17 lat spowodowała daleką specjalizację w zakresie obsługi urzędów. Część kadry pracowniczej Grupy posiada wieloletnie doświadczenie pracy w organach centralnych administracji państwowej jak również w administracji terenowej.
Znajomość charakteru i trybu prac, dbałość o wysoki poziom merytoryczny prowadzących projekty, innowacyjność oraz doświadczenie przejawiające się w wysokiej jakości i ilości wykonanych prac pozwala nam na zaoferowanie dużego zakresu ekspertyz, w tym:

- plany gospodarki odpadami
- sprawozdania z wykonania PGO
- programy ochrony środowiska
- prognozy oddziaływania na środowisko
- mapy akustyczne miast
- opracowania ekofizjograficzne
- inwentaryzacje przyrodnicze
- programy ograniczania niskiej emisji
- projekty rekultywacji składowisk odpadów
- prowadzenie procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawach inwestycji własnych gmin


Poza powyższym zakresem świadczymy również usługę doradztwa bieżącego dla gmin w formie doraźnej (dla pojedynczego zagadnienia problemowego lub komponentu środowiska) lub terminowej.

Copyright (c)2010 Biuro Studiów Ocen Strategicznych